Vay tín chấp dựa vào bảo hiểm nhân thọ hay vay dựa vào lương?

vay tiêu dùng

Câu hỏi vay tín chấp dựa vào bảo hiểm nhân thọ hay vay tín chấp theo lương thường được các khách hàng đặt ra khi hỏi tham khảo tư vấn vay tín chấp tại vaytinchapf. Hai hình thức vay này có gì khác nhau về lãi suất, khoản vay, điều kiện vay và thủ tục giấy tờ, vay theo cái nào lợi hơn. Dưới đây VaytinchapF xin liệt kê một số so sánh để khách hàng có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất khi làm hồ sơ vay tín chấp.

vay tiêu dùng

Về lãi suất:

Vay tín chấp theo bảo hiểm nhân thọ thường có mức lãi suất tốt hơn so với vay tín chấp dựa vào lương. Mức lãi suất phổ biến khi vay tín chấp dựa vào bảo hiểm nhân thọ tại công ty tài chính Prudential là 1.42%/tháng, tại ngân hàng Vpbank là 1.66%/tháng. Nếu so với mức lãi suất lên tới 2.17%/tháng khi vay theo lương ở ngân hàng Vpbank thì rõ ràng vay theo bảo hiểm nhân thọ được lợi hơn nhiều về lãi suất.

Về khoản vay:

Khoản vay tối đa khi vay tín chấp dựa vào bảo hiểm nhân thọ là 150 triệu tại tài chính Prudential và 100 triệu tại ngân hàng Vpbank. So với khoản vay tối đa 300 triệu nếu vay theo lương thì rõ ràng vay theo bảo hiểm còn thiếu nhiều.  Để đạt khoản vay tối đa dựa vào bảo hiểm nhân thọ, khách hàng phải có mức đóng phí bảo hiểm nhân thọ hàng năm là từ 9 triệu trở lên. Tuy nhiên nếu chỉ có nhu cầu ở mức trung bình như 40 – 70 triệu thì mức đóng phí hàng năm chỉ cần từ 3 triệu đồng trở lên.

Ví dụ: theo cách tính của Prudential thì khách hàng có thu nhập từ lương là 7 triệu/tháng, có mua bảo hiểm nhân thọ 7 triệu/năm thì khoản vay tối đa của 2 hình thức là 60 triệu đối với vay theo lương và 130 triệu đối với vay theo bảo hiểm nhân thọ. Cho nên đối với các khách hàng có thu nhập trung bình trong khoản từ 5 – 12 triệu mà có 1 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có mức phí là 7 triệu/năm trở lên thì vay theo bảo hiểm sẽ có lợi hơn.

Về điều kiện vay:

Các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chỉ đủ điều kiện được vay tín chấp khi thỏa 2 điều kiện sau:

  • Hiệu lực hợp đồng bảo hiểm đã được đủ từ 1 năm trở lên.
  • Mức phí tối thiểu hàng năm là 3 triệu trở lên

Các điều kiện còn lại về nơi cư trú (hộ khẩu, kt3, tạm trú) và nhân thân (cmnd, hộ chiếu…) đều giống như khi vay tín chấp theo lương.

Về thủ tục vay:

Thủ tục vay tín chấp dựa vào bảo hiểm nhân thọ và theo lương tương đối giống nhau ngoại trừ trong hồ sơ vay theo bảo hiểm thì khách hàng không cần phải bổ sung sao kê lương hay xác nhận lương.

Tùy theo điều kiện thực tế của mỗi bộ hồ sơ vay tín chấp mà có cách lựa chọn tối ưu là vay tín chấp dựa vào lương hay vay tín chấp dựa vào bảo hiểm nhân thọ. hãy liên hệ ngay tư vấn của VaytinchapF để được tư vấn tốt nhất, và hoàn toàn miễn phí. Thân chào.

3 Responses to Vay tín chấp dựa vào bảo hiểm nhân thọ hay vay dựa vào lương?

  1. […] lĩnh vực tín dụng, vay tín chấp tiêu dùng. Nhiều khách hàng với mức lương trên 10 triệu nhưng công ty họ làm việc không […]

  2. Thúy says:

    cần vay vốn theo HĐ Bảo Hiểm Nhân Thọ

  3. danh thi ngoc trinh says:

    can vay von theo hop dong bao hiem

Leave a Reply

Your email address will not be published.