Vay tín chấp dành cho cấp quản lý

vay tín chấp dành cho doanh nghiệp

Hiện tại một số ít ngân hàng có các chương trình vay tín chấp ưu đãi riêng dành cho các đối tượng khách hàng giữ các vị trí quản lý từ cấp phòng ban trở lên. Ngoài các đặc điểm dành cho khách hàng là cán bộ nhân viên, chương trình vay tín chấp dành cho cấp quản lý còn có các ưu đãi khác. Sau đây là một số ưu đãi phổ biến khi các đối tượng khách hàng này đăng kí vay tín chấp tại các ngân hàng hàng đầu thông qua mạng tư vấn VaytinchapF.com:

vay tín chấp dành cho doanh nghiệp

– Về Lãi suất: Lương càng cao thì lãi suất càng thấp, tối thiểu chỉ 1%

– Về khoản vay: Khoản vay cao gấp 10 lần thu nhập, tối đa đến 400 triệu

– Về thời gian giải quyết hồ sơ: ưu tiên giải quyết trong 24h

– Về yêu cầu bảo mật khoản vay: theo yêu cầu của khách hàng

– Về thẩm định: có thể chỉ cần thẩm định qua điện thoại là hoàn tất hồ sơ

– Về kí hợp đồng giải ngân: có thể kí tại văn phòng khách hàng hay tại nơi khách hàng yêu cầu

– Về Tư vấn: cử tư vấn đến tư vấn trực tiếp theo yêu cầu

Các điều kiện:

– Khách hàng có hợp đồng lao động đang giữ các vị trí quản lý từ cấp phòng ban trở lên

– Khách hàng là chủ doanh nghiệp có bảo hiểm nhân thọ hoặc thẻ tín dụng

Các trường hợp loại trừ:

– Khách hàng có lịch sử tín dụng CIC xấu

– Khách hàng đang vay ở một tổ chức tín dụng khác mà số tiền phải trả hàng tháng chiếm 30% thu nhập từ lương

đăng kí vay tín chấp

Leave a Reply

Your email address will not be published.