Vay tiêu dùng (vay tín chấp) – diễn giải từ wikipedia

vay tiêu dùng

Vay tiêu dùng tín chấp ngân hàng tại Việt Nam trong những năm gần đây được các ngân hàng thương mại đặc biệt chú trọng, việc hiểu đúng và hết ý nghĩa của mảng nghiệp vụ này giúp người đi vay có được cái nhìn đúng đắn và cách tiếp cận phù hợp. Dưới đây là định nghĩa về vay tiêu dùng theo mạng wikipedia:

vay tiêu dùng

Trong nền kinh tế, các khoản nợ từ vay tiêu dùng là nợ được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động tiêu dùng chứ không phải để đầu tư . Nó bao gồm các khoản nợ phát sinh từ việc mua hàng hóa tiêu dùng cá nhân có sự tài trợ từ ngân hàng.

Trong những năm gần đây, một số phân tích đã xem các khoản nợ tiêu dùng như một cách để tăng sản xuất trong nước, trên cơ sở đó nếu cho vay tín dụng tiêu dùng càng dễ dàng thì sẽ làm cho nhu cầu tăng lên đối với hàng hóa tiêu dùng nên sẽ tạo ra sự gia tăng của hoạt động sản xuất trong nước nói chung.

Các giả thuyết về thu nhập cố định cho thấy rằng người tiêu dùng có thể chi trả cho các khoản vay ngắn hạn trong suốt cuộc đời họ mà vẫn đảm bảo một cuộc sống bình thường.

Vay tiêu dùng là động lực phát triển?

Các khoản vay tiêu dùng là động lực thúc đẩy kinh tế ở Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản… Gạt các cơ sở lý thuyết sang một bên, nợ cá nhân đang ngày càng tăng, đặc biệt ở các nền kinh tế phát triển.

Các hình thức vay tiêu dùng

Các hình thức phổ biến nhất của hoạt động cho vay tiêu dùng là thẻ tín dụng, vay thấu chi, và vay tín chấp tiêu dùng. Các hình thức vay này thường có mức lãi suất cao hơn lãi suất của các hình thức vay có tài sản đảm bảo, chẳng hạn như vay thế chấp .  Lãi suất tính phí phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả môi trường kinh tế, khả năng nhận thức của khách hàng để trả nợ, áp lực cạnh tranh từ các ngân hàng khác, cấu trúc vốn và rủi ro của các sản phẩm tín dụng.

Lãi suất vay tiêu dùng

Cho vay tiêu dùng dài hạn thường được xem là giải pháp tài chính tối ưu. Trong khi một số mặt hàng tiêu dùng có thể thế chấp bằng chính sản phẩm đó như vay mua xe ô tô, hầu hết các mặt hàng tiêu dùng khác là không. Ví dụ, người vay phải gánh chịu khoản nợ tiêu dùng lãi suất cao thông qua việc mua một màn hình LCD so với mức lãi suất thấp hơn thông qua việc mua một chiếc xe ô tô và đảm bảo bằng chính chiệc xe đó.

Ở nhiều nước, việc cho vay tiêu dùng dễ dàng có thể khiến cho người vay vượt quá khả năng của họ để trả nợ khiến cho tình trạng nợ xấu tăng cao, ảnh hưởng đến nền kinh tế.

One Response to Vay tiêu dùng (vay tín chấp) – diễn giải từ wikipedia

  1. […] tiếp cận vốn quá khó do ngân hàng ngại rủi ro, nên tại các công ty tài chính, vay tín chấp với lãi cao ngất ngưởng thì người có nhu cầu vẫn xếp hàng […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.