Vay không có hợp đồng lao động

Vay tín chấp không có hợp đồng lao động là trường hợp khách hàng bị thất lạc hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động hết hạn mà công ty chưa kí mới. Các nội dung vầ điều kiện và giấy tờ cũng giống như chương trình vay theo lương bình thường, khách hàng chỉ cần bổ sung thêm một số giấy  tờ đơn giản là có thể thay thế cho hợp đồng lao động. Hình thức vay này mới chỉ dành cho khách hàng nhận lương chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

Dưới đây là các giấy tờ cần thiết khi chuẩn bị một bộ hồ sơ vay tín chấp bị thất lạc hợp đồng lao động (lưu ý: chỉ cần photo không cần công chứng):

1./ Chứng minh nhân dân

2./ Hộ khẩu – kt3

3./ Sao kê lương 6 tháng (chỉ chấp nhận lương chuyển khoản qua ngân hàng)

4./ Thẻ bảo hiểm y tế

5. Hóa đơn (hoặc giấy báo) điện/nước tháng mới nhất

đăng kí vay tín chấp