Tag Archives: vay tín chấp vpbank

Vay tín chấp Vpbank – cái nhìn toàn cảnh.

Từ 2010, ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng cho thành lập khối tín dụng tiêu dùng cá nhân FE Credit mà khách hàng hay gọi là chương trình vay tín chấp vpbank nhằm cung cấp các khoản vay tiêu dùng quy mô nhỏ.