Tag Archives: vay tín chấp tiêu dùng

Làm thế nào để hạ lãi suất vay tín chấp tiêu dùng cho khách hàng lương cao nhưng làm ở công ty nhỏ.

Trong lĩnh vực tín dụng, vay tín chấp tiêu dùng. Nhiều khách hàng với mức lương trên 10 triệu nhưng công ty họ làm việc không nằm trong nhóm danh mục các công ty liên kết với ngân hàng hoặc công ty tài chính đã từ chối kí hợp đồng khi đã thực hiện xong các quy trình thẩm định vay tín chấp. Lý do cho điều này liên quan đến vấn đề lãi suất quá cao trong khi mức vay của đối tượng khách hàng này là không hề nhỏ.

vay-tieu-dung

Và để hạn chế điều này xảy ra cũng như có thể phục vụ cho nhu cầu vay tín chấp của những đối tượng này, các ngân hàng cũng như công ty tài chính đã đề ra một số giải pháp nhằm làm giảm mức lãi suất đến mức có thể cho những đối tượng này và giúp họ giải quyết vấn đề vay tín chấp tiêu dùng để phục vụ cho nhu cầu hàng ngày. Vậy những đối tượng khách hàng với mức lương trên 10 triệu, nhưng công ty của họ không nằm trong danh mục các công ty liên kết với ngân hàng và công ty tài chính. Làm thế nào để giảm mức lãi suất đến mức chấp nhận được cho đối tượng này? Bởi với một mức lương thấp hơn so với mức lương 10 triệu nhưng một số khách hàng làm việc ở các công ty thuộc danh mục công ty liên kết sẽ vẫn được hưởng lãi suất thấp hơn.

Dưới đây là 2 hướng làm giảm lãi suất cho những đối tượng khách hàng đã đề cập ở trên:

  1. Khách hàng với mức lương trên 10 triệu và có thẻ tín dụng: Với mức lương trên 10 triệu, thì nhu cầu chi tiêu của những đối tượng khách hàng này là khá cao. Vì thế nhu cầu vay tín dụng ở những đối tượng này sẽ không hề nhỏ. Tuy nhiên với mức lãi suất của một công ty không nằm trong danh mục công ty liên kết thường sẽ khó được chấp nhận được. Và để khách hàng có thể hưởng lãi suất theo lãi suất của các đối tượng khách hàng làm việc trong các công ty liên kết thì yêu cầu đối tượng khách hàng này phải có thẻ tín dụng với hạn mức tối thiểu là 15 triệu. Điều này là hoàn toàn có cơ sở bởi lẽ, với mức lương trên 10 triệu ở Việt Nam hiện nay thì khách hàng này đã có một vị trí khá tốt trong công ty cùng với việc có thẻ tín dụng sẽ giúp bảo đảm cho khách hàng này vay tín chấp và hai yếu tố này nhằm giúp cho việc hạ lãi suất cho khách hàng. Bởi lẽ rủi ro càng cao thì tất nhiên lãi suất sẽ càng cao. Và đối với trường hợp này, rõ ràng là rủi ro đã được giảm đi rất nhiều vì thế lãi suất cũng sẽ được hạ để hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng có nhu cầu vay tín chấp.
  2. Khách hàng với mức lương trên 10 triệu và có bảo hiểm nhân thọ: Tất nhiên là nếu một người nào đó có một phần dư thu nhập thì họ mới có thể mua bảo hiểm nhân thọ và điều này sẽ làm hạn chế rủi ro nên sẽ làm giảm lãi suất cho khách hàng. Khi khách hàng ở đối tượng này có bảo hiểm nhân thọ có giá trị trên 1 năm và mức phí bảm hiểm trên 3 triệu thì có thể vay được theo lương với mức lãi suất theo bảo hiểm nhân thọ. Điểm đặc biết ở đây là khách hàng với mức lương 10 triệu thì sẽ vay được một khoản khá cao tương ứng với mức thu nhập cao của khách hàng đó, và được hưởng theo mức lãi suất giống như vay theo bảo hiểm nhân thọ, mà vay theo bảo hiểm nhân thọ thì mức lãi suất sẽ được hỗ trợ tối đa. Như vậy khách hàng sẽ được hỗ trợ tối đa để có thể thực hiện quá trình vay tín chấp phục vụ cho nhu cầu của họ.

Vay tín chấp tiêu dùng lãi suất cao, một cách nhìn thiếu khách quan?

Cho vay tín chấp tiêu dùng là một nghiệp vụ cho vay dựa trên uy tín cá nhân có thể đánh giá được của một tổ chức tín dụng thương mại dành cho một khách hàng mà không cần phải thế chấp tài sản. Về nguyên tắc, vay tiêu dùng tín chấp cũng được quản lý theo đúng các quy định đã được ban hành.