Tag Archives: vay tín chấp prudential

Vay tín chấp Prudential không cần hộ khẩu – Kt3

Trước đây khi khách hàng có nhu cầu vay tín chấp Prudential thì trong hồ sơ vay vốn khi nộp cho công ty tài chính Prudential phải bắt buộc có hộ khẩu hoặc kt3 để chứng minh nơi cư trú của khách hàng.

Vay tín chấp Prudential, các thắc mắc phổ biến.

Có nhiều khách hàng gửi email hỏi về chương trình vay tín chấp Prudential, do đó VaytinchapF xin tổng hợp lại các thông tin quan trọng về chương trình vay tín chấp của công ty tài chính Prudential Việt Nam đang triển khai.

Vay tín chấp, chọn ngân hàng hay công ty tài chính?

Trong cuộc sống, chúng ta không thể đoán trước được khi nào một nhu cầu tiêu dùng mới xuất hiện. Nếu không chuẩn bị sẵn hoặc không muốn ảnh hưởng đến các khoản tiết kiệm đã tồn tại thì vay tín chấp tiêu dùng chính là một giải pháp dành cho bạn.