Tag Archives: vay tin chap khi bi mat hop dong lao dong

Vay tín chấp ở Đồng Nai khi không có hợp đồng lao động?

Có một số khách hàng ở Đồng Nai gửi mail về VaytinchapF hỏi khi bị thất lạc hoặc không có hợp đồng lao động thì có được vay tín chấp ở Đồng Nai hay không? Sau khi rà soát các điều kiện tại các ngân hàng hiện đang cho vay tín chấp mà VaytinchapF có hỗ trợ tư vấn trên thị trường, VaytinchapF xin trả lời là có.