Tag Archives: vay tin chap binh duong

Vay tín chấp ở Bình Dương

Các ngân hàng luôn chú trọng đến mảng cho vay tín chấp ở Bình Dương do Bình Dương là địa phương phát triển năng động, thu hút nhiều lao động với thu nhập đa dạng. Một số ngân hàng và tổ chức tín dụng cho vay tiêu biểu hỗ trợ vay têu dùng tại khu vực Bình Dương gồm: HSBC, Standard, VpBank, Prudential, ACB…

vay tín chấp ở Bình Dương

Về các ngân hàng hỗ trợ vay tín chấp ở Bình Dương

Nếu trước 2011 ngoài chương trình vay tín chấp Prudential và ACB là ngân hàng hỗ trợ tốt nhất thì hiện nay có thêm Vpbank. Mỗi ngân hàng lại chọn một phân khúc khách hàng nhất định. HSBC chọn phân khúc khách hàng thu nhập cao, Prudential chọn phân khúc khách hàng trung bình, Vpbank lại chọn phân khúc khách hàng là lao động ngoại tỉnh thu nhập tương đối thấp.

Về thủ tục giấy tờ

Do cũng thuộc một chương trình vay tín chấp chung của mỗi ngân hàng nên các đặc điểm về thủ tục giấy tờ cũng gống nhau. Tuy nhiên cũng có một số tổ chức cho vay áp dụng thêm một số điều kiện khác với khi cho vay tín chấp khu vực Bình Dương như công ty tài chính Prudential bắt buộc khách hàng nếu nhận lương chuyển khoản thì phải sao kê lương 6 tháng liên tiếp gần nhất và ở một số trường hợp cũng bắt bổ sung thẻ bảo hiểm y tế khi làm hồ sơ vay tín chấp.

Về điều kiện vay

Khách hàng ở Bình Dương khi làm thủ tục vay tín chấp ngân hàng cũng phải thỏa mãn các điều kiện cơ bản như: đi làm hưởng lương hoặc có hợp đồng lao động.

Đối với khách hàng đi làm hưởng lương thì phải làm việc được tối thiểu 3 tháng trở lên (khi vay tín chấp Prudential), 1 năm trở lên (khi vay tín chấp Vpbank, HSBC…). Có thu nhập từ 4 triệu trở lên

Đối với khách hàng có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì bảo hiểm phải mua được từ 12 tháng trở lên (khi làm hồ sơ vay tại Vpbank), 18 tháng trở lên (khi làm hồ sơ vay tại Prudential)

Về lãi suất và các vấn đề khác

Lãi suất vay tín chấp ở Bình Dương cũng không khác biệt khi so với TpHCM hay các địa phương khác. Ví dụ lãi suất vay tín chấp ở HSBC là 25%, Prudential từ 25,5%, Vpbank từ 30%/năm…

Thời gian giải ngân thông thường cũng giống nhau từ 2-3 ngày kể từ thời điểm nhận hồ sơ đầy đủ, riêng Vpbank thì mất từ 5-7 ngày mới xong giải ngân.

Vấn đề tất toán trước hạn cũng dễ dàng, khách hàng có thể trả trước bất cứ khi nào muốn với một khoản phí nhỏ từ 2-3% gốc còn lại.

Khách hàng khi có nhu cầu vay tín chấp tại Bình Dương, vui lòng liên hệ tư vấn để biết các chương trình và lãi suất chính xác tại thời điểm tham khảo. Thân chào.