Tag Archives: vay tiền không thế chấp

Vay tiền không thế chấp ngân hàng cần chú ý điều gì?

Vay tiền không thế chấp hay vay tín chấp tiêu dùng là một nghiệp vụ tín dụng của các ngân hàng thương mại. Trong vài năm trở lại đây, nghiệp vụ này càng phát triển và là kênh khai thông tín dụng đầy tiềm năng cho khối ngân hàng thương mại.