Tag Archives: vay theo bao hiem nhan tho

Vay tín chấp theo bảo hiểm nhân thọ dành cho chủ doanh nghiệp

Vay tín chấp theo bảo hiểm nhân thọ dành cho khách hàng là chủ doanh nghiệp/khách hàng tự kinh doanh (tạp hóa, tiệm may…) là chương trình vay tín chấp đã được triển khai từ  lâu trên thị trường bởi công ty tài chính Prudential. Còn với các ngân hàng khác thì sao?