Tag Archives: tiền mặt

Vay tín chấp bằng lương tiền mặt?

Hiện nay đa số các ngân hàng thường ngại vấn đề cho vay tín chấp dựa vào thu nhập lương tiền mặt do mức độ tin cậy thấp, tuy nhiên vẫn có một số ít các ngân hàng và công ty tài chính chấp nhận cho khách hàng nhận lương bằng tiền mặt vẫn có thể vay được.