Tag Archives: lãi vay ngân hàng

Lãi vay ngân hàng khi vay tín chấp tiêu dùng, hiểu sao cho đúng?

Hiện tại lãi vay ngân hàng khi vay tín chấp tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân được các ngân hàng công bố do động 10-15%/năm. Khách hàng khi vay thường ưu lãi suất thấp, ít để ý cách tính lãi vay, nên với lãi suất trên, thường khách hàng sẽ cho là thấp. Ngoài ra, đa số khách hàng cá nhân cũng không hiểu rõ cách tính lãi suất cho vay của các ngân hàng. Vậy lãi suất trên có thật sự rẻ hay không?