Tag Archives: cho vay tiêu dùng

Cho vay tiêu dùng dễ dàng tại các ngân hàng.

Tốc độ tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng đã được cải thiện nhưng vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng lớn, nguồn vốn chưa “chảy” vào doanh nghiệp. Lo ngại về khả năng không đạt được chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, nhiều tổ chức tín dụng đã “mở” điều kiện cho vay tiêu dùng tín chấp.