Tag Archives: cac hinh thuc vay tin chap

Tổng hợp các hình thức vay tiêu dùng – vay tín chấp (không thế chấp) năm 2013

Đã gần qua hết 1 năm, vaytinchapF xin tổng hợp lại các hình thức vay tiền tín chấp – vay tiêu dùng không thế chấp phổ biến của các ngân hàng trong năm 2013 này để khách hàng xem xét lựa chọn hình thức vay hợp lý phù hợp với điều kiện của bản thân.

cac hinh thuc vay tin chap

– Vay tín chấp theo lương:

Được ngân hàng duyệt vay dựa vào thu nhập chứng minh được thông qua hợp đồng lao động, xác nhận công tác, sao kê lương hoặc xác nhận lương. Khoản cho vay thường gấp từ 6-10 lần lương. cá biệt có tổ chức cho vay đến 30 lần thu nhập chứng minh được.

Một số tổ chức cho vay tiêu biểu: HSBC, ANZ, ACB, VpBank, Prudential,…

– Vay tín chấp theo bảo hiểm nhân thọ:

Được ngân hàng duyệt vay dựa vào số tiền đóng phí bảo hiểm hàng năm. Khoản vay tối đa tính theo một công thức đặc biệt, ví dụ: số tiền đóng phí 1 năm là 2 triệu có thể vay được 50 triệu, đóng 5 triệu có thể vay được 100 triệu. Số tiền vay tối đa khi vay theo hình thức này còn bị ảnh hưởng bởi thu nhập từ lương hoặc công việc kinh doanh riêng.

Chỉ có 2 tổ chức cho vay: Prudential finance, khối tiêu dùng NH Việt Nam TV.

– Vay theo hạn mức của thẻ tín dụng:

Được ngân hàng duyệt vay dựa vào hạn mức tín dụng được cấp trên thẻ. Số tiền vay tối đa được tính bằng cách lấy số hạn mức được cấp chia cho 3 sau đó nhân cho 6 (đối với thẻ tín dụng của ngân hàng trong nước cấp) hoặc nhân cho 9 (đối với the do ngân hàng ngoại cấp) Ví dụ: bạn có thẻ tín dụng ngân hàng Sacombank hạn mức 20 triệu, bạn có thể vay được khoảng 40 triệu.

Chỉ có 1 tổ chức cho vay: Prudential finance

* Các trường hợp cụ thể:

 1. Đi làm nhận lương bằng tiền mặt: vay theo lương tại Prudential, Vpbank.
 2. Đi làm nhận lương bằng tiền mặt có bảo hiểm nhân thọ: vay theo lương hoặc vay theo bảo hiểm nhân thọ tại Prudential, Vpbank.
 3. Đi làm hưởng lương bằng tiền mặt có thẻ tín dụng: vay theo lương hoặc theo hạn mức thẻ tín dụng.
 4. Đi làm nhận lương chuyển khoản trên 10 triệu : vay theo lương tại ANZ, HSBC, Standard, Prudential.
 5. Đi làm nhận lương chuyển khoản dưới 10 triệu : vay theo lương tại Prudential
 6. Tự kinh doanh riêng có bảo hiểm nhân thọ trên 1 năm: vay theo bảo hiểm tại Prudential, vpbank.
 7. Tự kinh doanh riêng có thẻ tín dụng hạn mức trên 15 triệu: vay theo thẻ tín dụng tại Prudential.
 8. Đi làm 3 tháng trở lên (tính cả thời gian thử việc, học việc): vay theo lương, vay theo bảo hiểm tại Prudential
 9. Đi làm 6 tháng trở lên (tính từ lúc kí hợp đồng): vay theo lương tại StandarCharter. Vay theo lương tại Prudential
 10. Đi làm 12 tháng trở lên (tính từ lúc kí hợp đồng): vay theo lương tại tất cả các tổ chức cho vay hiện nay.
 11. Hộ khẩu/Kt3 tại TpHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc Bắc Ninh, Bình dương, Long An, Đồng Nai: vay tại Prudential, Standard, ANZ.
 12. Hộ khẩu/Kt3 tại các tỉnh khác sống tại TpHCM: vay theo lương tại Standard, VpBank, ANZ, HSBC.
 13. Sống và làm việc ngoài TpHCM, Đồng Nai, Bình Dương: vay tại Vpbank.

Khách hàng phải kết hợp các yếu tố bên trên để tìm ra nơi cho vay phù hợp với mình. Các thắc mắc vui lòng gọi ngay cho vaytinchapF để được giải đáp