Khách hàng đang vay tín chấp

Đối với các khách hàng đang có một khoản vay tín chấp với tổ chức tín dụng A nh��ng lại muốn vay thêm một khoản vay nữa ở tổ chức tín dụng B thì vui lòng tham khảo các thông tin sau:

Khả năng thanh toán nợ:

  • Liệu bạn có thể vừa trả bên này và vừa trả bên khác được không, thông thường số tiền tối đa mà một khách hàng có thể trả cho các khoản vay tín chấp là 35% trên tổng thu nhập hàng tháng. Nếu thu nhập bạn là 10 triệu/tháng, bạn phải trả bên ngân hàng A 2 triệu/tháng thì bạn vẫn có khả năng vay thêm bên ngân hàng B.

Khả năng ngân hàng chấp nhận cho vay:

  • Điều đầu tiên là bạn phải thỏa các điều kiện cho vay tại ngân hàng B
  • Sau đó bạn phải nằm trong giới hạn khả năng thanh toán nợ theo chuẩn của ngân hàng B
  • Tiếp theo bạn phải không nằm trong nhóm khách hàng có dư nợ tín dụng xấu trong thời gian đang vay bên ngân hàng A

Xin vay thêm ở các tổ chức tín dụng nào dễ hơn?

Hiện tại có 2 tổ chức tín dụng hỗ trợ vấn đề này rất tốt đó là chương trình vay tín chấp Prudential và khối tín dụng tiêu dùng của ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng